Η Δ΄ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ προκηρύσσει ανοιχτό δημόσιο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση αντιπλημμυρικών έργων προστασίας του εκτροφείου ορεινής πέρδικας στην Σήμια Ευβοίας.

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στον παραπάνω διαγωνισμό μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους κατά τις εργάσιμες ημέρες μέχρι και την 15η Σεπτεμβρίου 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρες 9.00 με 14:00 στα γραφεία της Ομοσπονδίας, Φωκίωνος 8 & Ερμού, στην Αθήνα.

Περαιτέρω πληροφορίες θα δίνονται στους ενδιαφερόμενους τηλεφωνικώς από την Ομοσπονδία.

 

προκήρυξη διαγωνισμού