Νέα: Ανακοινώσεις

21/03/2019 | Ανακοινώσεις
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη ιδιωτικού φύλακα θήρας από την Δ΄ Κυνηγετική Ομοσπονδία Στερεάς Ελλάδας, με θέση εργασίας τον Κυνηγετικό Σύλλογο Νάξου

Η Δ΄ Κυνηγετική Ομοσπονδία Στερεάς Ελλάδας προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες για Θηροφύλαξη και γενικότερα για την προστασία του περιβάλλοντος θα προχωρήσει στην πρόσληψη ενός (1) νέου ιδιωτικού φύλακα θήρας με θέση εργασίας τον Κυνηγετικό Σύλλογο Νάξου. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις συμμετοχής τους στο διαγωνισμό μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως αναφέρεται […]

04/01/2019 | Ανακοινώσεις
Απαγορεύσεις κυνηγίου λόγω επικράτησης δυσμενών καιρικών συνθηκών

Με αφορμή τις χειμωνιάτικες καιρικές συνθήκες που επικρατούν στη χώρα μας και μετά από πολλά ερωτήματα κυνηγών σχετικά με κατά τόπους απαγορεύσεις κυνηγίου, λόγω επικράτησης δυσμενών καιρικών συνθηκών, ενημερώνουμε τους κυνηγούς σχετικά με τις νομικές προβλέψεις επί του θέματος: Στο άρθρο 258 του δασικού κώδικα (νδ 86/1969, ν. 177/ 1975), που έχει ισχύ για τα […]