Νομοθεσία: Απαγορεύσεις θήρας

07/12/2018 | Απαγορεύσεις θήρας
Ρυθμίσεις θήρας στο Εθνικό Υγροτοπικό Πάρκο Αμβρακικού

Υπουργική Απόφαση 173672/1570/17-9-2018 του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας με την οποία παρατείνεται μέχρι 20/9/2020, η χρονική διάρκεια ισχύος των απαγορεύσεων θήρας στη Ζώνη Α΄ και Α1 του Αμβρακικού κόλπου Φ.Ε.Κ. 4142/Β/2018  

Ρυθμίσεις θήρας στο Εθνικό Υγροτοπικό Πάρκο Αμβρακικού
07/12/2018 | Απαγορεύσεις θήρας
Ελεγχόμενη Κυνηγετική Περιοχή Παρνασσίδας

Υπουργική απόφαση 172632/1351/7-9-2018 περί τροποποίησης των ορίων της Ελεγχόμενης Κυνηγετικής Περιοχής της Παρνασσίδας Φ.Ε.Κ. 3991/Β/2018  

Ελεγχόμενη Κυνηγετική Περιοχή Παρνασσίδας