Κυριακή 23 Ιανουαρίου 2022

Παράταση θήρας αγριόχοιρου

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε η υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/4436/104/17-1-2022 Υπουργική Απόφαση  (ΦΕΚ 156/Β/2022) που αφορά την παράταση της θήρας του αγριόχοιρου έως τις 28/2/2022 και για τις ημέρες Τετάρτη – Σάββατο – Κυριακή με επιτρεπόμενο αριθμό ανά κυνηγό και έξοδο: χωρίς περιορισμό. Ταυτόχρονα, για το παραπάνω διάστημα επιτρέπεται η χρήση σκύλων δίωξης για τη θήρα του αγριόχοιρου. Διαβάστε εδώ το κείμενο της απόφασης  156/B/21-01-2022

Γράφει: Ομάδα Δ'ΚΟΣΕ
Δημόσια διαβούλευση για τις ΕΠΜ των περιοχών Natura

Ο πρόεδρος της Δ΄Κ.Ο.Σ.Ε ενημερώνει τους κυνηγούς σχετικά με την δημόσια διαβούλευση για την έγκριση των Ειδικών Περιβαντολλογικών Μελετών και των Διαχειριστικών Σχεδίων στις Προστατευόμενες Περιοχές της Χώρας. Προσοχή αναθεωρούνται οι απαγορεύσεις θήρας σε ολόκληρο το δίκτυο Natura 2000  

Αναστολή των καταστατικών διαδικασιών στις Κυνηγετικές Οργανώσεις (Γενικές Συνελεύσεις & εκλογικών διαδικασιών) – Παράταση θητείας υφιστάμενων Διοικητικών Συμβουλίων

Δημοσιεύτηκε η υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/112749/3711/25-11-2021 Υπουργική Απόφαση  (ΦΕΚ 5592/Β/2021) με τίτλο «Αναστολή των καταστατικών διαδικασιών στις Κυνηγετικές Οργανώσεις (Γενικές Συνελεύσεις & εκλογικών διαδικασιών) – Παράταση θητείας υφιστάμενων Διοικητικών Συμβουλίων» Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση: Οι Γενικές Συνελεύσεις όλων των βαθμίδων των αναγνωρισμένων και συνεργαζόμενων με την Πολιτεία Κυνηγετικών Οργανώσεων, που δεν έχουν συνέλθει και τελεστεί […]