Τρίτη 9 Μαρτίου 2021

Υπουργική Απόφαση για την παράταση θήρας του αγριόχοιρου έως τις 31 Μαρτίου 2021

Συνημμένα διαβάστε την υπουργική απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/19752/739/28-2-2021 με τίτλο “Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/68735/1777/14-7-2020 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα «Ρυθμίσεις θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2020 – 2021» (Β’ 3053), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/6742/253/23.01.2021 απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β’ 190)” ΦΕΚ 820/Β/2021   Θα θέλαμε να ενημερώσουμε […]

Γράφει: Ομάδα Δ'ΚΟΣΕ