Δευτέρα 12 Απριλίου 2021

Παράταση θητείας υφιστάμενων Διοικητικών Συμβουλίων Κυνηγετικών Οργανώσεων

Δημοσιεύτηκε η υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/29021/993/29-3-2021 Υπουργική Απόφαση με τίτλο “Αναστολή των καταστατικών διαδικασιών στις Κυνηγετικές Οργανώσεις (Γενικών Συνελεύσεων και εκλογικών διαδικασιών) – Παράταση θητείας υφιστάμενων Διοικητικών Συμβουλίων”. Μπορείτε να διαβάσετε την εν λόγω απόφαση εδώ ΦΕΚ 1314/Β/2021

Γράφει: Ομάδα Δ'ΚΟΣΕ