Νομοθεσία: Εμπλουτισμοί βιοτόπων

30/11/2018 | Εμπλουτισμοί βιοτόπων
Όροι & διαδικασία παραχώρησης εκτάσεων για την ίδρυση εκτροφείων θηραμάτων

Υπουργική Απόφαση 103172/3360/10-7-2009 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων που αφορά τους όρους και τη διαδικασία παραχώρησης εκτάσεων για την ίδρυση εκτροφείων θηραμάτων. Φ.Ε.Κ. 1447/Β/2009  

30/11/2018 | Εμπλουτισμοί βιοτόπων
Εμπλουτισμός βιοτοπών με θηράματα

Υπουργική Απόφαση 98161/4136/29-9-2008 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων σχετικά με τον εμπλουτισμό των βιοτόπων με θηράματα Φ.Ε.Κ. 637/Β/2009