Νομοθεσία: Ζωοανθρωπονόσοι

08/08/2019 | Ζωοανθρωπονόσοι
Νέα Απόφαση: Δίωξη ημίαιμων, μη δεσποζόμενων χοίρων & αγριόχοιρων σε αγροτικές και λοιπές περιοχές

Δημοσιεύτηκε η υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/71418/545/6-8-2019 απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος που αφορά τη δίωξη ημίαιμων, μη δεσποζόμενων χοίρων και αγριόχοιρων σε αγροτικές και λοιπές περιοχές   ΦΕΚ 3139/Β/2019

07/12/2018 | Ζωοανθρωπονόσοι
Σχέδιο αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης για την κα ταπολέμηση της Αφρικανικής Πανώλους των Χοίρων (ΑΠΧ)

Υπουργική Απόφαση 260918/14-1-2009 «Σχέδιο αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης για την καταπολέμηση της Αφρικανικής Πανώλους των Χοίρων (ΑΠΧ)» Φ.Ε.Κ. 75/Β/2009