Νομοθεσία: Ζωοανθρωπονόσοι

03/03/2021 | Ζωοανθρωπονόσοι
Κοινή Υπουργική Απόφαση για τη διαχείριση του αγριόχοιρου στα πλαίσια της Αφρικανικής Πανώλης των χοίρων

Διαβάστε συνημμένα την υπ’ αριθ. 147/21886/25-1-2021 Κοινή Υπουργική Απόφαση με τίτλο “Πρόγραμμα επιζωοτιολογικής επιτήρησης, πρόληψης και ελέγχου της Αφρικανικής Πανώλους των Χοίρων στους αγριόχοιρους – Καθορισμός πλαισίου συνεργασίας αρμόδιων αρχών και φορέων για τη διαχείριση του πληθυσμού των αγριόχοιρων, την ενίσχυση της επιτήρησης της Αφρικανικής Πανώλους των χοίρων σε αγριόχοιρους και τη διαχείριση εστιών της […]

25/11/2019 | Ζωοανθρωπονόσοι
Λήψη ειδικών μέτρων πρόληψης και ελέγχου της Αφρικανικής Πανώλης των Χοίρων

Δημοσιεύτηκε η υπ’ αριθμ. 3067/297195/19-11-2019 Κοινή Υπουργική Απόφαση που αφορά τη λήψη ειδικών μέτρων πρόληψης και ελέγχου της Αφρικανικής Πανώλης των Χοίρων στις Περιφερειακές Ενότητες Ξάνθης και Δράμας ΦΕΚ_4270_Β_2019