Δράσεις: Μελέτες

09/12/2018 | Μελέτες
Elements of ecology of the Grey Partridge at Grammos Mountain in Greece

Τα στοιχεία της οικολογίας της πεδινής πέρδικας, όπως η πυκνότητα του πληθυσμού και η θνησιμότητα, μελετήθηκαν σε ένα ασυνήθιστο για αυτήν βιότοπο, το βουνό Grammos, κατά την περίοδο 1999-2000. Ο πληθυσμός πέρδικας στην περιοχή μελέτης βρίσκεται σε υποαλπικές και αλπικές ζώνες, σε υψόμετρο από 1200 μ. έως 2200 μ. Εκτιμήσαμε τον προαναπαραγωγικό πληθυσμό της σε […]

09/12/2018 | Μελέτες
Factors affecting the diet of the red fox (Vulpes vulpes) in a heterogeneous Mediterranean landscape

Η διατροφή της κόκκινης αλεπούς (Vulpes vulpes) έχει μελετηθεί καλά στην Ευρώπη, αλλά υπάρχουν περιορισμένες πληροφορίες σχετικά με τις διατροφικές της συνήθειες στην Ελλάδα και σε άλλα μεσογειακά τοπία. Μελετήσαμε την ποικιλότητα της διατροφής της κόκκινης αλεπούς αναλύοντας το περιεχόμενο 219 στομαχιών προερχόμενα από τη Στερεά Ελλάδα την περίοδο 2003 – 2005. Χρησιμοποιήσαμε την κανονική […]