Νομοθεσία: Κυνηγετικοί Σκύλοι

30/11/2018 | Κυνηγετικοί Σκύλοι
Ζώα συντροφιάς, αδέσποτα ζώα συντροφιάς & άλλες διατάξεις

Νόμος 3170/2003 Ζώα συντροφιάς, αδέσποτα ζώα και άλλες διατάξεις Φ.Ε.Κ. 191/Α/2003  

30/11/2018 | Κυνηγετικοί Σκύλοι
Αποσαφήνιση ζητημάτων που έχουν εγερθεί από την εφαρμογή του Ν.4039/2012 – αρμοδιότητες υπηρεσιών και οργάνων

Εφαρμοστική εγκύκλιος του Ν. 4039/2012 (σχετική εγκύκλιος)