Νομοθεσία: Διαδικασία θήρας

16/08/2023 | Διαδικασία θήρας
Ρυθμίσεις θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2023-2024

Δημοσιεύτηκε η υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/85599/2679/11-8-2023 Υπουργική απόφαση με τίτλο “Ρυθμίσεις θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2023 – 2024” Μπορείτε να διαβάσετε το κείμενο της απόφασης εδώ ΦΕΚ 5076-/Β/16-8-2023

11/08/2023 | Διαδικασία θήρας
Άμεση εκκίνηση των διοικητικών διαδικασιών για την έκδοση αδειών θήρας

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε η υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/83896/2624/7-8-2023 εγκύκλιος του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας με την οποία ξεκινούν άμεσα οι διαδικασίες για την έκδοση και θεώρηση των αδειών θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2023-2024. Μπορείτε να διαβάσετε το κείμενο της εγκυκλίου εδώ ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/83896/2624/7-8-2023