Νομοθεσία: Διαδικασία θήρας

06/12/2018 | Διαδικασία θήρας
Διαδικασία & Δικαιολογητικά έκδοσης άδειας θήρας

Υπουργική Απόφαση 12594/346/28-1-2013 σχετικά με τη διαδικασία & τα δικαιολογητικά έκδοσης άδειας θήρας Φ.Ε.Κ. 224/Β/2013  

30/11/2018 | Διαδικασία θήρας
Διευκρινιστική εγκύκλιος της Υπουργικής Απόφασης 12594/346/28-1-2013 «Διαδικασία & Δικαιολογητικά έκδοσης αδειών θήρας»

Υπ’ αριθμ. πρωτ. 131223/1517/31-5-2013 Διευκρινιστική Εγκύκλιος σχετικά με τα δικαιολογητικά έκδοσης αδειών θήρας Δείτε το αρχείο εδώ