Νομοθεσία: Διαδικασία θήρας

03/08/2020 | Διαδικασία θήρας
Καθορισμός τελών έκδοσης αδειών κυνηγίου, για το κυνηγετικό έτος 2020 – 2021

Εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/71449/1852/21-7-2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση με τίτλο “Καθορισμός τελών έκδοσης αδειών κυνηγίου, για το κυνηγετικό έτος 2020 – 2021” Μπορείτε να διαβάσετε το κείμενο της απόφασης εδώ ΦΕΚ 3171/Β/2020

28/07/2020 | Διαδικασία θήρας
Συνδρομές υπέρ Κυνηγετικών Οργανώσεων κυνηγετικού έτους 2020 – 2021

Εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/65829/1705/7-7-2020 Υπουργική Απόφαση με τίτλο “Καθορισμός ετήσιας συνδρομής των κυνηγών στους αναγνωρισμένους από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κυνηγετικούς Συλλόγους.”   Μπορείτε να διαβάσετε το κείμενο της απόφασης εδώ ΦΕΚ 3112/Β/2020