Νομοθεσία: Διαδικασία θήρας

25/01/2021 | Διαδικασία θήρας
Εγκύκλιος για τη χρήση σκύλων δίωξης στο κυνήγι του αγριόχοιρου

Δημοσιεύτηκε η υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/6846/261/25-1-2021 εγκύκλιος με τίτλο “Χρησιμοποίηση σκύλων δίωξης για άσκηση κυνηγίου του Αγριόχοιρου (Susscrofa)”. Χρησιμοποίηση σκύλων δίωξης για άσκηση κυνηγίου του Αγριόχοιρου (Susscrofa)

25/01/2021 | Διαδικασία θήρας
Τροποποίηση ετήσιας ρυθμιστικής κυνηγιού για τη θήρα του αγριόχοιρου

Διαβάστε παρακάτω την υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/6742/253/23-1-2021 με τίτλο “Τροποποίηση της  απόφασης του Υπουργού ΠΕΝ “Ρυθμίσεις θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2020 – 2021” ΦΕΚ 190/Β/2021