Νομοθεσία: Διαδικασία θήρας

27/07/2021 | Διαδικασία θήρας
Ενημέρωση για τα ποσά που απαιτούνται για την έκδοση αδειών κυνηγίου

Σας πληροφορούμε ότι στις 26/7/2021 υπογράφηκαν οι τρεις αποφάσεις (τελών, συνδρομών και ρυθμιστική) που σχετίζονται με την έκδοση των αδειών θήρας για το έτος 2021-2022. Εν αναμονή της δημοσίευσής τους σε ΦΕΚ και για την καλύτερη προετοιμασία σας σε ό,τι αφορά την υποδοχή και διεκπεραίωση των προς έκδοση αδειών θήρας των κυνηγών μελών σας, προχωρήσαμε […]

03/03/2021 | Διαδικασία θήρας
Υπουργική Απόφαση για την παράταση θήρας του αγριόχοιρου έως τις 31 Μαρτίου 2021

Συνημμένα διαβάστε την υπουργική απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/19752/739/28-2-2021 με τίτλο “Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/68735/1777/14-7-2020 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα «Ρυθμίσεις θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2020 – 2021» (Β’ 3053), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/6742/253/23.01.2021 απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β’ 190)” ΦΕΚ 820/Β/2021   Θα θέλαμε να ενημερώσουμε […]