Νομοθεσία: Διαδικασία θήρας

13/08/2019 | Διαδικασία θήρας
Καθορισμός τελών έκδοσης αδειών κυνηγίου, για το κυνηγετικό έτος 2019-2020

Κοινή Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/72512/598/9-8-2019 για τον καθορισμό των τελών έκδοσης αδειών κυνηγίου για το κυνηγετικό έτος 2019 – 2020 ΦΕΚ_3182_Β_2019

07/08/2019 | Διαδικασία θήρας
Ρυθμιστική Απόφαση θήρας 2019-2020 & Καθορισμός ετήσιας συνδρομής για το κυνηγετικό έτος 2019 – 2020

Υπουργική απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/71082/539/5-8-2019 Ρυθμίσεις θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2019-2020 Υπουργική απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/71090/540/5-8-2019 Καθορισμός ετήσιας συνδρομής των κυνηγών στους αναγνωρισμένους από το Υ.ΠΕ.Ν. Κυνηγετικούς Συλλόγους   ΦΕΚ 3137/Β/2019