Δράσεις: Προγράμματα

06/12/2018 | Προγράμματα
Η Συμβολή των Κυνηγετικών Οργανώσεων στο πρόγραμμα Επιτήρησης της Λύσσας στην Ελλάδα

Οι κυνηγετικές οργανώσεις οι κυνηγοί και οι θηροφύλακες για άλλη μία φορά ξεπερνώντας τα προβλήματα με την εθελοντική τους προσφορά έφεραν εις πέρας την αποστολή που τους εμπιστεύτηκε η πολιτεία για τη διαφύλαξη της δημόσιας υγείας.   Programma_epitirisis_lyssas

Η Συμβολή των Κυνηγετικών Οργανώσεων στο πρόγραμμα Επιτήρησης της Λύσσας στην Ελλάδα
06/12/2018 | Προγράμματα
Ο ρόλος των Κυνηγετικών Οργανώσεων και της θηροφυλακής στην εφαρμογή των Τοπικών Σχεδίων Δράσης για τα δηλητηριασμένα δολώματα

Οι Κυνηγετικές Οργανώσεις με τις οικονομικές δυνατότητες που έχουν και με το διαθέσιμο προσωπικό που διαθέτουν είναι στην διάθεση της Πολιτείας και των Υπηρεσιών για συνεργασία και ενέργειες προς τον κοινό μας στόχο, την εξάλειψη του φαινομένου της χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων. “Πολιτισμός είναι μια κατάσταση αμοιβαίας και αλληλοεξαρτώμενης “συνεργασίας” μεταξύ ανθρώπων, ζώων, φυτών και εδαφών […]

Ο ρόλος των Κυνηγετικών Οργανώσεων και της θηροφυλακής στην εφαρμογή των Τοπικών Σχεδίων Δράσης για τα δηλητηριασμένα δολώματα