Νομοθεσία: Περιβάλλον

06/12/2018 | Περιβάλλον
Σχέδιο Δράσης για την καταπολέμηση της παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων.

Υπουργική Απόφαση 168599/1495/27-8-2018 του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας “Τοπικό Σχέδιο Δράσης για την καταπολέμηση της παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων” Φ.Ε.Κ. 3793/Β/2018   Πρόκειται για την ενεργή συμμετοχή των κυνηγετικών οργανώσεων και των φυλάκων θήρας στην υλοποίηση των τοπικών σχεδίων δράσης κατά της παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων.

05/12/2018 | Περιβάλλον
Σχέδιο Στρατηγικής Ανάπτυξης της Δασοπονίας 2018-2038

Σχέδιο Στρατηγικής Ανάπτυξης της Δασοπονίας 2018-2038 (Εθνική Στρατηγική για τα Δάση) Υπουργική απόφαση 170195/758/26-11-2018 του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας Φ.Ε.Κ. 5351/Β/2018