Κατηγορία: Νομοθεσία

15/02/2024 | Διαδικασία θήρας
5η τροποποίηση ρυθμιστικής απόφασης θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2023 – 2024

Δημοσιεύτηκε η υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/9227/319/8-2-2024 υπουργική απόφαση με τίτλο “5η Τροποποίηση ρυθμιστικής απόφασης θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2023-2024” ΦΕΚ 999/Β/2024

15/02/2024 | Διαδικασία θήρας
4η τροποποίηση ρυθμιστικής απόφασης θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2023-2024

Δημοσιεύτηκε η υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/122608/3959/24-11-2023 υπουργική απόφαση με τίτλο “4η Τροποποίηση ρυθμιστικής απόφασης θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2023-2024” ΦΕΚ 6706/Β/2023