Ελένη Δεδουσοπούλου
Γράφημα 3. Διακύμανση της πληθυσμιακής πυκνότητας της πετροπέρδικας από το 2005 έως και το 2011, την άνοιξη και το καλοκαίρι, σε καταφύγια άγριας ζωής και κυνηγετικές περιοχές της Στερεάς Ελλάδας