Ελένη Δεδουσοπούλου
Γράφημα 5. Διακύμανση της πληθυσμιακής πυκνότητας της πετροπέρδικας από 2005 έως και το 2011 στη Στερεά Ελλάδα κατά τη διάρκεια της άνοιξης και του καλοκαιριού (εξαρτημένες μεταβλητές) όπως αυτή ερμηνεύεται από την ποικιλότητα των περιβαλλοντικών μεταβλητών (ανεξάρτητες μεταβλητές), η οποία απεικονίζεται στο δισδιάστατο γράφημα που έχει παραχθεί από την ανάλυση RDA. Τα τρίγωνα απεικονίζουν τις ποιοτικές περιβαλλοντικές μεταβλητές, το διαγραμμισμένο διάνυσμα απεικονίζει την αύξηση του υψομέτρου η οποία είναι συνεχής μεταβλητή, και τα μαύρα διανύσματα απεικονίζουν την αύξηση της πληθυσμιακής πυκνότητας της πετροπέρδικας την άνοιξη και το καλοκαίρι (ind/ha). Η εγγύτητα των μαύρων διανυσμάτων με τα τρίγωνα η με την κατεύθυνση των διαγραμμισμένων διανυσμάτων, υποδηλώνει θετική επίδραση των συγκεκριμένων περιβαλλοντικών μεταβλητών στην αύξηση της πυκνότητας, ενώ η απόσταση ή η αντίθετη κατεύθυνση υποδηλώνει αρνητική επίδραση των συγκεκριμένων περιβαλλοντικών μεταβλητών.