Δημοσιεύτηκε η υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/112749/3711/25-11-2021 Υπουργική Απόφαση  (ΦΕΚ 5592/Β/2021) με τίτλο «Αναστολή των καταστατικών διαδικασιών στις Κυνηγετικές Οργανώσεις (Γενικές Συνελεύσεις & εκλογικών διαδικασιών) – Παράταση θητείας υφιστάμενων Διοικητικών Συμβουλίων»

Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση:

Οι Γενικές Συνελεύσεις όλων των βαθμίδων των αναγνωρισμένων και συνεργαζόμενων με την Πολιτεία Κυνηγετικών Οργανώσεων, που δεν έχουν συνέλθει και τελεστεί εντός του τρέχοντος έτους, όπως προβλέπεται από τα ενιαία εγκεκριμένα καταστατικά τους, λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού και των συνεχιζόμενων «Έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας» που λαμβάνονται, αναστέλλονται

  • μέχρι την 31.3.2022 για τους Κυνηγετικούς Συλλόγους,
  • μέχρι την 30.4.2022 για τις Κυνηγετικές Ομοσπονδίες και
  • μέχρι την 31.5.2022 για την Κυνηγετική Συνομοσπονδία Ελλάδος

και παρατείνεται από τη λήξη της, η θητεία των υφισταμένων Διοικητικών Συμβουλίων τους μέχρι την τέλεση των Γενικών Συνελεύσεων με αρχαιρεσίες, σύμφωνα με το εγκεκριμένο καταστατικό τους, ήτοι:

  • μέχρι τον Απρίλιο του 2022 για τους Κυνηγετικούς Συλλόγους,
  • μέχρι τον Μάιο του 2022 για τις Κυνηγετικές Ομοσπονδίες και
  • μέχρι τον Ιούνιο του 2022 για την Κυνηγετική Συνομοσπονδία Ελλάδος

 

Μπορείτε να βρείτε το αναλυτικό κείμενο της Υπουργικής Απόφασης εδώ: Αναστολή των καταστατικών διαδικασιών στις Κυνηγετικές Οργανώσεις (Γενικές Συνελεύσεις & εκλογικών διαδικασιών) – Παράταση θητείας υφιστάμενων Διοικητικών Συμβουλίων

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ