Ευχές από τη Δ΄ Κυνηγετική Ομοσπονδία Στερεάς Ελλάδας