Διαβάστε παρακάτω την ανακοίνωση της Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας Ελλάδας για την υπό όρους μετακίνηση των κυνηγών προς και από την ύπαιθρο

25 12 2020 Ανακοίνωση ΚΣΕ

ΦΕΚ_5726_B_2020