Η Δ΄ Κυνηγετική Ομοσπονδία Στερεάς Ελλάδος προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, για την προμήθεια ειδών ένδυσης και υπόδησης για την κάλυψη των αναγκών 70 Ιδιωτικών Φυλάκων Θήρας της Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Στερεάς Ελλάδας. Κριτήριο αξιολόγησης ορίζεται η συμφερότερη προσφορά λαμβανομένης υπόψη και της ποιότητας των ενδυμάτων –  υποδημάτων.

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους, εργάσιμες ημέρες και ώρες μέχρι την 20η  Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.00 στα γραφεία της Δ΄ Κ.Ο.Σ.Ε., Ερμού και Φωκίωνος 8, 1ος όροφος.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισυνάπτεται το αναλυτικό τεύχος της προκήρυξης

τεύχος προκήρυξης διαγωνισμού