Συνάντηση της Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας Ελλάδας με τον Υπουργό Περιβάλλοντος κ. Κωστή Χατζηδάκη

Σε ιδιαίτερα καλό και εποικοδομητικό κλίμα πραγματοποιήθηκε την
προηγούμενη Παρασκευή 1 Νοεμβρίου 2019, συνάντηση της Κ.Σ.Ε. με τον Υπουργό
Περιβάλλοντος κ. Κωστή Χατζηδάκη.

1700. 04 11 2019 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ