Το ερωτηματολόγιο «ΑΡΤΕΜΙΣ» είναι το όπλο του κυνηγού

Η Κυνηγετική Συνομοσπονδία Ελλάδος χρηματοδοτεί από το 1994-1995 έως και σήμερα, επί είκοσι επτά συναπτά έτη, το ερευνητικό πρόγραμμα «Άρτεμις». Το «Άρτεμις» είναι η διαρκής παρακολούθηση και μελέτη των θηραματικών πληθυσμών της χώρας, μέσω της συστηματικής καταγραφής της κυνηγετικής κάρπωσης.

Η συλλογή των απαραίτητων στοιχείων για την εκπόνηση της μελέτης, ακολουθεί την πιο ενδεδειγμένη διεθνώς μέθοδο, η οποία βασίζεται στη συμπλήρωση ειδικών στατιστικών ερωτηματολογίων αποκλειστικά από κυνηγούς. Τα ερωτηματολόγια συμπληρώνονται από τους κυνηγούς, καθ’ όλη τη διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου, οι οποίοι καταγράφουνε ένα μεγάλο αριθμό χρήσιμων πληροφοριών και μεταβλητών, από τις οποίες με ειδική στατιστική ανάλυση εξάγονται σημαντικά συμπεράσματα για τη δυναμική πληθυσμών των θηραματικών ειδών και τις τάσεις τους.

Με το τέλος της κυνηγετικής περιόδου τα -ερωτηματολόγια επιστρέφονται συμπληρωμένα στην επιστημονική ομάδα που εδρεύει στη Δράμα, εισάγονται σε ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων, εμπλουτίζουν κάθε χρόνο την ηλεκτρονική τράπεζα πληροφοριών της Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος, και υφίστανται ειδική στατιστική ανάλυση. Με αυτό τον τρόπο, συγκεντρώνονται υψηλής αξιοπιστίας επιστημονικά στοιχεία, στα αποτελέσματα των οποίων βασίζεται η αειφορική κυνηγετική δραστηριότητα στην Ελλάδα.

 

διαβάστε όλη την ανακοίνωση της Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας Ελλάδας εδώ Πρόγραμμα ΑΡΤΕΜΙΣ