Δημοσιεύτηκε η υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΔΔ//80188/2575/1-8-2022 (ΦΕΚ 4132/Β/2022) Υπουργική απόφαση με τίτλο “Ρυθμίσεις  θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2022-2023

Μπορείτε να διαβάσετε το κείμενο της απόφασης εδώ ΦΕΚ 4132/Β/2022

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ