Υπουργική Απόφαση 3009/2/23−λδ’/16-5-2011 του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη

Παράταση ισχύος αδειών κατοχής συλλεκτικών όπλων και λοιπών αντικειμένων. Τροποποίηση διατάξεων της υπ’ αριθμ. 3009/2/23−α’ από 31−8−1994 απόφασης Υπουργού Δημόσιας Τάξης «Δικαιολογητικά και διαδικασία έκδοσης των προβλεπομένων από τις διατάξεις του ν. 2168/1993 και 456/76 αδειών» (Β− 696).

Φ.Ε.Κ. 1212/Β/2011

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ