Τα στοιχεία της οικολογίας της πεδινής πέρδικας, όπως η πυκνότητα του πληθυσμού και η θνησιμότητα, μελετήθηκαν σε ένα ασυνήθιστο για αυτήν βιότοπο, το βουνό Grammos, κατά την περίοδο 1999-2000. Ο πληθυσμός πέρδικας στην περιοχή μελέτης βρίσκεται σε υποαλπικές και αλπικές ζώνες, σε υψόμετρο από 1200 μ. έως 2200 μ. Εκτιμήσαμε τον προαναπαραγωγικό πληθυσμό της σε 2-2,5 ζεύγη ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο και πληθυσμό το Σεπτέμβριο 7,4 – 12,9 άτομα ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο. Επίσης εκτιμήσαμε την καλοκαιρινή θνησιμότητα 19-55%.

Elements of ecology of the Grey Partridge at Grammos