Ο κύριος λόγος ύπαρξης των Κυνηγετικών Οργανώσεων είναι η προστασία και η διαχείριση του περιβάλλοντος µέσω των οποίων εξασφαλίζεται η θηραµατική αφθονία και κατά συνέπεια το κυνήγι!

Στο διαχειριστικό ρόλο του κυνηγίου εντάσσεται:

  • αφενός η υλοποίηση επιστημονικών μελετών και ερευνητικών προγραμμάτων, µε στόχο την αύξηση των γνώσεων σχετικά µε την Άγρια Πανίδα και το Φυσικό Περιβάλλον, ώστε να ρυθμίζεται το κυνήγι,
  • και αφετέρου η υλοποίηση μιας σειράς από έργα αναβάθμισης και εμπλουτισμού βιοτόπων,
  • προγράμματα επιμόρφωσης των κυνηγών και περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης.

Για να είναι σε θέση να ανταποκριθούν επιστημονικά στη συνεχή παρακολούθηση θεμάτων που αφορούν το φυσικό περιβάλλον οι Κυνηγετικές Οργανώσεις απασχολούν ειδικούς επιστημονικούς συμβούλους διαφόρων ειδικοτήτων όπως, Δασολόγους, Δασοπόνους,Βιολόγους, Περιβαλλοντολόγους, Θηραµατολόγους, Ορνιθολόγους, Στατιστικολόγους, Οικονομολόγους και Νοµικούς.

Το έργο των Κ.Ο  για την πάταξη της Λαθροθηρίας

Θηροφυλακή των Κυνηγετικών Οργανώσεων

Ο μεγαλύτερος εχθρός του κυνηγού είναι ο λαθροθήρας για το λόγο αυτό ιδρύθηκε, η Θηροφυλακή των Κυνηγετικών Οργανώσεων με δαπάνες των κυνηγών.

Από το 2000 έως το 2017, οι εν λόγω φύλακες θήρας έχουν διενεργήσει πλέον των 1.709.435 ελέγχων και έχουν καταγράψει περισσότερες από 29.583 παραβάσεις για τις οποίες έχει ακολουθηθεί όλη η νόμιμη διαδικασία.

Οι φύλακες θήρας των Κυνηγετικών Οργανώσεων ξεπερνούν τους  300, είναι κατάλληλα εκπαιδευμένοι και εξοπλισμένοι µε κάθε µέσο που απαιτείται προκειμένου να επιτελούν µε επιτυχία το δύσκολο έργο τους, μέρα και νύκτα, αργίες, σε δύσκολες και ιδιόμορφες περιοχές.

Ακολουθούνται αυστηροί και συγκεκριμένοι όροι κατά τη διαδικασία πρόσληψης και αναγνώρισης των φυλάκων θήρας των Κυνηγετικών Οργανώσεων.

Ο ρόλος των φυλάκων θήρας δεν περιορίζεται µόνο στα θέµατα που έχουν άμεση σχέση µε την άσκηση της θήρας αλλά είναι πολυδιάστατος και πολυλειτουργικός:

  • παρεμβαίνουν σε ενέργειες που απειλούν το φυσικό περιβάλλον, όπως ρίψη μπαζών, εμπρησμοί, παράνομη βόσκηση, υλοτομία, υποστηρίζουν ενεργά την πολιτεία κατά την εκδήλωση άσχημων καιρικών φαινομένων (πυρκαγιές, χιονοπτώσεις),
  • μεριμνούν για τη δημόσια υγεία μέσω της συνεχούς συγκέντρωσης και αποστολή δειγμάτων στη Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής για τη γρίπη των πτηνών και την επιτήρηση της Λύσσας,
  • συνδράμουν ενεργά στην υλοποίηση των προγραμμάτων που εκπονούν οι Κυνηγετικές Οργανώσεις (συλλογή δειγμάτων, καταγραφή τους πληθυσμού της αλεπούς, του λαγού & του κουναβιού).

Όλες οι προαναφερόμενες δράσεις έχουν υλοποιηθεί προς εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος.

«ΤΟ ΚΥΝΗΓΙ ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΗΜΕΡΑ»

 Το κυνήγι είναι μια μορφή υπαίθριας δραστηριότητας που ασκείται κυρίως στις ορεινές και ημιορεινές περιοχές της χώρας μας και συμβάλλει στην ανάπτυξη του ορεινού τουρισμού. Οι θετικές οικονομικές επιπτώσεις του κυνηγιού είναι πολύ σημαντικές ειδικότερα στην περιφερειακή οικονομία, καθώς οι 180.000 κυνηγοί δαπανούν μεγάλα χρηματικά ποσά για τον κυνηγετικό εξοπλισμό, την κίνηση, την τροφή, τη στέγη και τις άδειές τους.

Όμως, οι οικονομικές επιπτώσεις του κυνηγιού είναι πολλαπλάσιες, καθώς η άσκησή του συνδέεται με πολλά επαγγέλματα και η συμβολή του στην περιφερειακή ανάπτυξη είναι σημαντική.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα ειδικής έρευνας της MRB προκύπτουν τα εξής μεγέθη:

  • 7.000 θέσεις εργασίας εργαζομένων στον κυνηγετικό κλάδο
  • 2.000  επιχειρήσεις κυνηγετικών ειδών
  • 180.000.000 € έσοδα δημοσίου από έκδοση αδειών και Φ.Π.Α
  • 1.000.000.000 € ετήσιος τζίρος κυνηγιού

Ο ετήσιος τζίρος κυνηγιού προκύπτει από τις άμεσες και έμμεσες δαπάνες των κυνηγών για έξοδα κυνηγετικών ειδών, εξοπλισμού, έξοδα μετακινήσεων, εστίασης, διαμονής, κυνηγόσκυλα, κ.λπ.

Το ποσόν του 1 δις ετησίως στην πραγματική οικονομία και ο σχετικός πολλαπλασιαστής εισοδήματος συνιστούν τεράστια συμβολή στην δημιουργία θέσεων εργασίας και εισοδήματος που αποτελούν μείζονα οικονομικό στόχο στην σημερινή εποχή

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ:

 Έρευνα που εκπόνησε η MRB για λογαριασμό της ΠΕΒΕΚΕ (Πανελλήνια Ένωση Βιοτεχνών Επαγγελματιών Κυνηγετικών Ειδών) το 2010.

 

Είδος δαπάνης που αφορά το κυνήγι Ποσό ετήσιας δαπάνης για το σύνολο των κυνηγών στην Ελλάδα (180.000 κυνηγοί)
Έξοδα για συντήρηση ΙΧ 164.330.000,00 €
Καύσιμα 91.135.000,00 €
Χρήση Μέσων Μαζικής Μεταφοράς 123.786.000,00 €
Διανυκτερεύσεις 100.105.000,00 €
Έξοδα για φαγητό, καφέ κτλ. (εστίαση) 572.286.000,00 €
Εκπαίδευση κυνηγόσκυλου 92.032.000,00 €
Περίθαλψη/Διατροφή ανά κυνηγόσκυλο 88.803.000,00 €
Αγορά κυνηγόσκυλου 210.974.000,00 €
Αγορά φυσιγγίων 17.940.000,00 €
Αγορά όπλου 282.016.000,00 €
Έξοδα για λοιπά κυνηγετικά είδη 62.251.000,00 €
Έξοδα για ένδυση – υπόδηση 57.946.000,00 €
ΣΥΝΟΛΟ 1.863.604.000,00 €

 

ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΥΝΗΓΩΝ

Ο μέσος όρος ηλικίας των κυνηγών ανέρχεται στα 40 έτη. Ο μικρότερος κυνηγός είναι 17 ετών και ο μεγαλύτερος 84 ετών. Το 20% των κυνηγών είναι ηλικίας μέχρι 30 ετών, το 54,7% είναι ηλικίας μέχρι 40 ετών και το 82,8% είναι ηλικίας μέχρι 50 ετών. Από τα παραπάνω φαίνεται ότι το κυνήγι είναι υπαίθρια δραστηριότητα για σχετικά μικρές ηλικίες.

Όσον αφορά το εκπαιδευτικό επίπεδο των κυνηγών αυτών είναι σχετικά υψηλό, καθώς το 30,3% έχει τελειώσει λύκειο και το 23,3% έχει τελειώσει ΤΕΙ και Πανεπιστήμιο.

Η πλειοψηφία των κυνηγών (70,9%) είναι παντρεμένοι και μόνο το 26,6% είναι ανύπαντροι. Αυτό άλλωστε δικαιολογείται γιατί το 20% των κυνηγών είναι ηλικίας μέχρι 30 ετών.

Η σχετική πλειοψηφία των κυνηγών (32,5%) είναι ελεύθεροι επαγγελματίες και ακολουθούν οι ιδιωτικοί υπάλληλοι (22,7%) και οι δημόσιοι υπάλληλοι (21,8%).