Νόμος 3170/2003

Ζώα συντροφιάς, αδέσποτα ζώα και άλλες διατάξεις

Φ.Ε.Κ. 191/Α/2003

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ