Ελένη Δεδουσοπούλου
Γράφημα 4. Διακύμανση της πληθυσμιακής πυκνότητας της πετροπέρδικας από το 2005 έως και το 2011, σε χαμηλές και υψηλές υψομετρικές ζώνες, κατά τη διάρκεια της άνοιξης και του καλοκαιριού στη Στερεά Ελλάδα.