Διαβάστε στο παρακάτω link την απόφαση – ψήφισμα της Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας Ελλάδας για τις συνέπειες της ραγδαίας αύξησης του πληθυσμού των λύκων

ΨΗΦΙΣΜΑ για την αύξηση των ΛΥΚΩΝ