Υπ’ αριθμ. πρωτ. 131223/1517/31-5-2013 Διευκρινιστική Εγκύκλιος σχετικά με τα δικαιολογητικά έκδοσης αδειών θήρας

Δείτε το αρχείο εδώ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ