Υπουργική Απόφαση 12594/346/28-1-2013 σχετικά με τη διαδικασία & τα δικαιολογητικά έκδοσης άδειας θήρας

Φ.Ε.Κ. 224/Β/2013

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ