Δημοσιεύτηκε η υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/6846/261/25-1-2021 εγκύκλιος με τίτλο “Χρησιμοποίηση σκύλων δίωξης για άσκηση κυνηγίου του Αγριόχοιρου (Susscrofa)”.

Χρησιμοποίηση σκύλων δίωξης για άσκηση κυνηγίου του Αγριόχοιρου (Susscrofa)