Υπουργική Απόφαση 171850/1117/10-7-2018 για τον καθορισμό της ετήσιας συνδρομής των κυνηγών στους αναγνωρισμένους Κυνηγετικούς Συλλόγους

Φ.Ε.Κ. 2867/Β/2018

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ