Βασικές ρυθμίσεις κυνηγίου

Διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου

Η κυνηγετική περίοδος ξεκινά την 20η Αυγούστου και τελειώνει στο τέλος του Φεβρουαρίου. Παρόλα αυτά η θήρα όλων των θηρεύσιμων ειδών υπόκειται σε επιπλέον χρονικούς και χωρικούς περιορισμούς.

 Άδειες θήρας.

Το κυνήγι επιτρέπεται μόνον στον κάτοχο αδείας θήρας, η οποία εκδίδεται από την αρμοδία δασική αρχή και είναι ετήσιας ισχύος. Διακρίνεται σε 3 τύπους: α) Σε τοπική, όπου ισχύει για την περιφερειακή ενότητα για την οποία εκδόθηκε, β) Σε περιφερειακή, όπου ισχύει για μία από τις 7 Κυνηγετικές Περιφέρειες για την οποία εκδόθηκε και γ) Σε γενική, όπου και ισχύει για ολόκληρη την επικράτεια της χώρας.

 Μέσα ασκήσεως θήρας

Η θήρα επιτρέπεται να ασκείται μόνο με κυνηγετικό επωμιζόμενο όπλο που φέρει λεία κάνη και είναι μονόκαννο, δίκαννο, αυτογεμή ή επαναληπτική καραμπίνα, η οποία φέρει μέχρι τρία φυσίγγια συνολικά. Το Κυνηγετικό όπλο πρέπει να έχει μήκος κάνης τουλάχιστον 50 εκ. και συνολικό μήκος τουλάχιστον 1 μέτρου, το εσωτερικό της κάνης του λείο και το κοντάκι του να μην είναι πτυσσόμενο.

 Περιοχές θήρας

  1. Η θήρα επιτρέπεται σε ολόκληρη την Επικράτεια, εκτός από:

α) Τους πυρήνες των εθνικών δρυμών, τα μόνιμα καταφύγια θηραμάτων, τις ελεγχόμενες κυνηγετικές περιοχές, τα εκτροφεία θηραμάτων, σε ζώνη πλάτους 500 μέτρων κατά μήκος της χερσαίας μεθοριακής γραμμής και τις περιοχές όπου ισχύουν απαγορεύσεις θήρας ορισμένου χρόνου.

β) Τις πόλεις, κωμοπόλεις, χωριά ή οικισμούς και σε ακτίνα 250 μέτρων από την τελευταία κατοικία τους και γύρω από μεμονωμένες αγροικίες και νόμιμες οργανωμένες εγκαταστάσεις κατασκήνωσης (κάμπινγκ) σε ακτίνα 150 μέτρων.

γ) Στους αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους και μνημεία

  1. Απαγορεύεται η θήρα χωρίς τη συγκατάθεση του ιδιοκτήτη, νομέα ή μισθωτή:

α) Στους αμπελώνες από την έναρξη της περιόδου της θήρας μέχρι τη λήξη του τρυγητού.

β) Στους αθέριστους λειμώνες.

γ) Στις καλλιεργημένες εκτάσεις και τους οπωρώνες, εφόσον η άσκηση της θήρας μέσα σε αυτά βλάπτει την καλλιέργεια και

ε) Εντός περιφραγμένων ιδιοκτήτων εκτάσεων με συνεχές αδιαπέραστο και ανυπέρβλητο παντός είδους, φτιαγμένο από άνθρωπο, φράχτη ύψους τουλάχιστον 1,50 μέτρου.

 

Απαγορευμένοι τρόποι και μέσα θήρας.

  1. Απαγορεύεται για την άσκηση θήρας των ειδών της άγριας πανίδας η χρήση:

α) Μηχανοκίνητων πλωτών μέσων για θήρα σε λίμνες, ποταμούς, ελώδεις εκτάσεις και λιμνοθάλασσες, καθώς και σε θαλάσσιες περιοχές σε ακτίνα 300 μέτρων από τις ακτές.

β) Μηχανοκίνητων πλωτών μέσων στην ανοιχτή Θάλασσα, τα οποία μπορούν να αναπτύξουν ταχύτητα μεγαλύτερη από 18 χιλιόμετρα την ώρα.

γ) Οποιασδήποτε κατηγορίας χερσαίου μηχανοκινήτου μέσου, από το οποίο ασκείται θήρα, ή μεταφορά με αυτά κυνηγετικών όπλων που δεν είναι λυμένα ή μέσα στην κλειστή θήκη τους καθώς και η χρήση προς θήρα των προβολέων τους.

δ) Ελαστικής σφεντόνας, θηλειών από οποιοδήποτε υλικό, ιξού, αγκιστριών, ομοιωμάτων, ζωντανών κραχτών, ηχοπαραγωγών συσκευών με μιμητικές φωνές πουλιών, ηλεκτρονικών συσκευών προσέλκυσης των πουλιών, εξαρτημάτων κυνηγετικών όπλων για νυκτερινή σκόπευση, κυνηγετικών όπλων με στόχαστρο που φωσφορίζει, κάθε είδους προβολέων, καθρεπτών, δικτύων, εκρηκτικών, μηχανισμών ηλεκτροπληξίας, δολωμάτων με τοξικές ή αναισθητικές ουσίες, κάθε μορφής παγίδων για πουλιά με σκοπό την προσέλκυση, νάρκωση, σύλληψη ή θανάτωση των πτερωτών θηραμάτων, καθώς και ασυρμάτων για συντονισμό δράσης κατά τη θήρα.

 Επιτρεπόμενα στη θήρα είδη, περίοδος θήρας και μέγιστος αριθμός θηρευομένων ατόμων ανά ημερήσια κυνηγετική εξόρμηση καθορίζονται από την ετήσια Ρυθμιστική Υπουργική Απόφαση για την θήρα.

 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

  1. Απαγορεύεται το κυνήγι της Μπεκάτσας (Scolopax rusticola) στο καρτέρι, το πρωί και το βράδυ.
  2. Η χρησιμοποίηση σκύλων δίωξης για άσκηση κυνηγίου, επιτρέπεται από 15.9 μέχρι και 20.1 τρεις (3) ημέρες την εβδομάδα (Τετάρτη, Σάββατο και Κυριακή), δηλαδή μόνο τις ημέρες κατά τις οποίες επιτρέπεται αντιστοίχως το κυνήγι του Λαγού (Lepus europaeus) και του Αγριόχοιρου (Sus scrofa).
  3. Το κυνήγι του Αγριόχοιρου (Sus scrofa) επιτρέπεται σε ομάδες μέχρι 10 κυνηγών. Απαγορεύεται το κυνήγι σε όλη τη χώρα του νεαρού αγριόχοιρου όσο αυτός φέρει τις χαρακτηριστικές ραβδώσεις στο σώμα του, καθώς και των χοιρομητέρων αυτών.
  4. Η εκγύμναση των κυνηγετικών σκύλων επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο στους περιορισμένους χώρους εκγύμνασης που καθορίζονται από τις δασικές αρχές και απαγορεύεται οπουδήποτε αλλού.
  5. Κατά τη διάρκεια κυνηγίου αγριογούρουνου, λαγού, μπεκάτσας και ορτυκιού, οι κυνηγοί υποχρεούνται να φέρουν στον κορμό του σώματός τους ένδυμα φωσφορίζοντος χρώματος πορτοκαλί, ορατό από κάθε οπτική πλευρά.

 

Δασικός έλεγχος

Δικαίωμα ελέγχου και έρευνας του κυνηγετικού σάκου και των μηχανοκίνητων μέσων των κυνηγών έχουν οι δασικοί υπάλληλοι, τα όργανα της Ελληνικής Αστυνομίας και οι Ιδιωτικοί Φύλακες Θήρας των κυνηγετικών συλλόγων και των ομοσπονδιών.