Υπουργική απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/71082/539/5-8-2019 Ρυθμίσεις θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2019-2020

Υπουργική απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/71090/540/5-8-2019 Καθορισμός ετήσιας συνδρομής των κυνηγών στους αναγνωρισμένους από το Υ.ΠΕ.Ν. Κυνηγετικούς Συλλόγους

 

ΦΕΚ 3137/Β/2019