Διαβάστε παρακάτω την υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/6742/253/23-1-2021 με τίτλο “Τροποποίηση της  απόφασης του Υπουργού ΠΕΝ “Ρυθμίσεις θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2020 – 2021”

ΦΕΚ 190/Β/2021

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ