Ρυθμίσεις θήρας στο Εθνικό Υγροτοπικό Πάρκο Αμβρακικού

Υπουργική Απόφαση 173672/1570/17-9-2018 του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας με την οποία παρατείνεται μέχρι 20/9/2020, η χρονική διάρκεια ισχύος των απαγορεύσεων θήρας στη Ζώνη Α΄ και Α1 του Αμβρακικού κόλπου

Φ.Ε.Κ. 4142/Β/2018