Υπουργική Απόφαση 168599/1495/27-8-2018 του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας “Τοπικό Σχέδιο Δράσης για την καταπολέμηση της παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων

Φ.Ε.Κ. 3793/Β/2018

 

Πρόκειται για την ενεργή συμμετοχή των κυνηγετικών οργανώσεων και των φυλάκων θήρας στην υλοποίηση των τοπικών σχεδίων δράσης κατά της παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων.