Κατηγορία: Περιβάλλον

26/11/2018 | Έργα για το περιβάλλον
Κυνηγετικές Οργανώσεις αειφόρο κυνήγι και βιοποικιλότητα

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνωρίζει, ενισχύει και προωθεί το ρόλο των κυνηγών στη διαχείριση του Περιβάλλοντος Ο ρόλος και το έργο όλων των βαθµίδων των Κυνηγετικών Οργανώσεων στοχεύουν στην υλοποίηση των κοινών µε την Ευρωπαϊκή Ένωση στόχων τους: Προστασία και Ανάπτυξη του Θηραµατικούπλούτου της χώρας Προώθηση Αειφόρου κυνηγιού στην Ελλάδα και στην Ευρώπη σύµφωνα µε τις […]

26/11/2018 | Έργα για το περιβάλλον
Το έργο των Κ.Ο για την Προστασία και τη Διαχείριση του Περιβάλλοντος

Ο κύριος λόγος ύπαρξης των Κυνηγετικών Οργανώσεων είναι η προστασία και η διαχείριση του περιβάλλοντος µέσω των οποίων εξασφαλίζεται η θηραµατική αφθονία και κατά συνέπεια το κυνήγι! Στο διαχειριστικό ρόλο του κυνηγίου εντάσσεται: αφενός η υλοποίηση επιστημονικών μελετών και ερευνητικών προγραμμάτων, µε στόχο την αύξηση των γνώσεων σχετικά µε την Άγρια Πανίδα και το Φυσικό […]