Φορέας υλοποίησης Περίοδος Εργασίας Τίτλος περιγραφή προγράμματος
Wild Genes του Royal Zoological Society of Scotland (RZSS), Game & Wildlife Conservation Trust (GWCT),ΑΠΘ, Κυνηγετική Ομοσπονδία Στερεάς Ελλάδας

 

8/2016-8/2019 Υποστήριξη πληθυσμών πεδινής πέρδικας στη Σκωτία και την Ελλάδα με βάση γενετικές αναλύσεις.

 

Κυνηγετική Ομοσπονδία Στερεάς Ελλάδας

 

4/2010 – σήμερα Πρόγραμμα δράσης με τίτλο: «Ραδιοπαρακολούθηση της ορεινής πέρδικας (Alectoris graeca) στα όρη των Αγράφων (SPA GR2430002 & SCI GR1410002) και ραδιοπαρακολούθηση της πεδινής πέρδικας στο σύστημα βιοτικού Κηφισού (SCI GR2410001)

 

Α.Π.Θ.- Κυνηγετική Ομοσπονδία Στερεάς Ελλάδας

 

 

5/2009 – 5/2011 «Γενετική ταυτοποίηση λαγού»

 

Κυνηγετική Ομοσπονδία Στερεάς Ελλάδας

 

8/2009 – 11/2009 «Τεχνική Έκθεση διαχείρισης της θήρας μετά την πυρκαγιά στη Β.Α. Αττική»

 

Κυνηγετική Ομοσπονδία Στερεάς Ελλάδας

 

3/2008 – 10/2009 Πρόγραμμα Δράσης: «Προώθηση της πληθυσμιακής αύξησης του σπιτοκιρκίνεζου (Falco naumanni) στην Αιτωλοακαρνανία και ευρύτερα».

 

Κυνηγετική Ομοσπονδία Στερεάς Ελλάδας

 

5/2007 – 31/12/2008 «Ερευνητικό πρόγραμμα σύλληψης ατόμων πεδινής πέρδικας και εγκατάστασή τους σε περιοχές της Στερεάς Ελλάδας»

 

Α.Π.Θ.- Κυνηγετική Ομοσπονδία Στερεάς Ελλάδας

 

 

9/2006 – 1/2009 «Γενετική ταυτοποίηση αγριόχοιρου»

 

Α.Π.Θ.- Κυνηγετική Ομοσπονδία Στερεάς Ελλάδας

 

4/2003 – 3/2005 «Γενετική Ταυτοποίηση Πέρδικας»

 

Α.Π.Θ.- Κυνηγετική Ομοσπονδία Στερεάς Ελλάδας

 

4/2003 – 3/2005 «Η αρπακτικότητα της αλεπούς (Vulpes vulpes) και του πετροκούναβου (Martes foina) στην άγρια πανίδα».

 

Κυνηγετική Ομοσπονδία Στερεάς Ελλάδας

 

10/2002 – σήμερα Ερευνητικό πρόγραμμα καταμέτρησης των πληθυσμών ενδημικών θηραμάτων (πέρδικα, λαγός & αγριόχοιρος).

 

Κυνηγετική Ομοσπονδία Στερεάς Ελλάδας

 

3/2000 – σήμερα Πρόγραμμα Δράσης: «Παρακολούθηση του πληθυσμού του σπιτοκιρκίνεζου (Falco naumanni) στη Θεσσαλία και εφαρμογή διαχειριστικών δράσεων». Το πεδίο εφαρμογής του προγράμματος ανήκει στην SPA GR1420011.
Κυνηγετική Ομοσπονδία Στερεάς Ελλάδας

 

9/2000 – 12/2001 «Γενική Ανάλυση των οικολογικών παραμέτρων που αφορούν τη διαχείριση της ορεινής πέρδικας στη Στερεά Ελλάδα»