Ο ρόλος των Κυνηγετικών Οργανώσεων και της θηροφυλακής στην εφαρμογή των Τοπικών Σχεδίων Δράσης για τα δηλητηριασμένα δολώματα

Οι Κυνηγετικές Οργανώσεις με τις οικονομικές δυνατότητες που έχουν και με το διαθέσιμο προσωπικό που διαθέτουν είναι στην διάθεση της Πολιτείας και των Υπηρεσιών για συνεργασία και ενέργειες προς τον κοινό μας στόχο, την εξάλειψη του φαινομένου της χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων.

Πολιτισμός είναι μια κατάσταση αμοιβαίας και αλληλοεξαρτώμενης “συνεργασίας” μεταξύ ανθρώπων, ζώων, φυτών και εδαφών που μπορεί να χαθεί οποιαδήποτε στιγμή λόγω καταστροφής ενός από τα παραπάνω” Aldo Leopold  (1933)

 

dilitiriasmena_dolomata

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ