Διαβάστε συνημμένα την ανακοίνωση της Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας Ελλάδας σχετικά με την υπογραφή της ρυθμιστικής απόφασης για το κυνήγι για την περίοδο 2021-2022

902 26 07 2021 Ανακοίνωση – Υπεγράφη η νέα Ρυθμιστική για το κυνήγι