Διαβάστε παρακάτω τις ενστάσεις της Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας για το νομοσχέδιο των ζώων συντροφιάς

1184. 08 09 2021 Ανακοίνωση – Οι ενστάσεις της ΚΣΕ για το νομοσχ ζωων