Η Δ΄ Κυνηγετική Ομοσπονδία Στερεάς Ελλάδας προκηρύσσει διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια 50.000 αδειών χρήσης για δύο έτη, Διαδικτυακής  Εφαρμογής (Web App) που αφορά τη θήρα.

Στην εφαρμογή θα απεικονίζονται πληροφορίες που αφορούν τη δραστηριότητα της θήρας όπως απαγορεύσεις και ρυθμίσεις θήρας οι οποίες θα απεικονίζονται σε διαδραστικό χάρτη, τηλέφωνα θηροφυλάκων και δασικών αρχών ανάλογα με τη γεωγραφική θέση του χρήστη κ.α. Επίσης η εφαρμογή μεταξύ άλλων θα παρέχει υπηρεσίες ασφαλείας στους χρήστες στην περίπτωση αντιμετώπισης κινδύνου όπως εκπομπή σήματος έκτακτης ανάγκης κ.α.

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις συμμετοχής τους στο διαγωνισμό μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως αναφέρεται στην σχετική προκήρυξη μας, μέχρι και την 16η Ιουλίου 2019, ημέρα Τρίτη κατά τις εργάσιμες ημέρες και από ώρα 10:00 έως 14:00 στην έδρα της Δ΄ Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Στερεάς Ελλάδας, (Φωκίωνος 8, Αθήνα) Τ.Κ. 10563  τηλ. 2103231212, 2103232616, fax: 2103257593.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν την σχετική προκήρυξη για συμμετοχή τους στο διαγωνισμό από τα γραφεία της Δ΄ Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Στερεάς Ελλάδας, καθώς και από το συνημμένο αρχείο.

Περαιτέρω πληροφορίες θα δίνονται στους ενδιαφερόμενους τηλεφωνικώς από την Ομοσπονδία.

Προκήρυξη διαγωνισμού προμήθειας αδειών χρήσης διαδικτυακής εφαρμογής για τη θήρα