Απαγόρευση κυνηγίου ορισμένου χρόνου, σε περιοχές των Δήμων Διονύσου, Μαραθώνα, Κηφισιάς, Πεντέλης, Ραφήνας – Πικερμίου, Παλλήνης

Απαγόρευση για 10 έτη (μέχρι 31 Ιουλίου 2026) του κυνηγίου όλων των θηραμάτων σε έκταση συνολικού εμβαδού 151.344 στρ. (δασικές, αγροτικές και οικιστικές) στις κτηματικές περιφέρειες των Δήμων Διονύσου, Μαραθώνα, Κηφισιάς, Πεντέλης, Ραφήνας – Πικερμίου & Παλλήνης.

Φ.Ε.Κ. 2390/Β/2016