Απαγόρευση κυνηγιού ορισμένου χρόνου στις θέσεις «Κανάκια – Θυνιό» Νήσου Σαλαμίνας

Απαγόρευση κυνηγιού ορισμένου χρόνου στις θέσεις «Κανάκια – Θυνιό» Νήσου Σαλαμίνας έως 31 Ιουλίου 2023

Φ.Ε.Κ. 2860/Β/2018