Δημοσιεύτηκε η υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/102386/3287/5-10-2023 Υπουργική απόφαση με τίτλο “2η Τροποποίηση ρυθμιστικής απόφασης θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2023-2024

ΦΕΚ 5890/Β/2023

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ