Υπουργική Απόφαση 103351/2412/9-7-2009 του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων σχετικά με “Τα καθήκοντα και οι περιορισμοί, τα προσόντα, η ηλικία και λοιπά θέματα που αφορούν πρόσληψη και λειτουργία των φυλάκων θήρας των κυνηγετικών οργανώσεων.”

Φ.Ε.Κ. 1377/Β/2009

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ