Η παρούσα εργασία διερευνά τις απόψεις και τα χαρακτηριστικά των κυνηγών, με τη χρήση ερωτηματολογίου.

Το κυνήγι είναι μια μορφή υπαίθριας δραστηριότητας που ασκείται κυρίως στις ορεινές και ημιορεινές περιοχές της χώρας μας και συμβάλλει στην ανάπτυξη του ορεινού τουρισμού. Οι οικονομικές επιπτώσεις του κυνηγιού είναι πολύ σημαντικές ειδικότερα στην περιφερειακή οικονομία, καθώς οι 230.000 κυνηγοί δαπανούν μεγάλα χρηματικά ποσά για τον κυνηγετικό εξοπλισμό, την κίνηση, την τροφή, τη στέγη και τις άδειές τους.

Στην εργασία αυτή παρουσιάζονται τα αποτελέσματα μιας δειγματοληπτικής έρευνας που αφορά στην άσκηση του κυνηγιού στην περιοχή ευθύνης της Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Στερεάς Ελλάδας, δηλαδή στη Στερεά Ελλάδα, στις Κυκλάδες και στη Λευκάδα. Με την χρησιμοποίηση ερωτηματολογίου εξετάζονται οι στάσεις, οι απόψεις και τα χαρακτηριστικά των κυνηγών με σκοπό την ορθότερη και αποτελεσματικότερη διαχείριση των φυσικών – θηραματικών πόρων και την περαιτέρω συμβολή τους στην περιφερειακή ανάπτυξη.

(συνέχεια ανάγνωσης apopseis_gia_kynigi)