Σκοπός αυτής της εργασίας ήταν να εκτιμηθεί η πυκνότητα του λαγού την άνοιξη και το καλοκαίρι, και να εξεταστούν αν αυτή η πυκνότητα επηρεάζεται από τον τύπο βιοτόπου, την εποχή, τις ρυθμίσεις θήρας καθώς και από διάφορους περιβαλλοντικούς παράγοντες.

EUROPEAN HARE (LEPUS EUROPAEUS) DENSΙTY RESPONSE

 

Παρουσίαση στο συνέδριο της Παγκόσμιας Ένωσης Θηραματοβιολόγων (IUGB) που πραγματοποιήθηκε στη Μόσχα το 2009