Αφρικανική Πανώλη του Χοίρου – Συμβολή Κυνηγών

Η Αφρικανική Πανώλη των Χοίρων πλησιάζει τα ελληνικά σύνορα.

Δεν απειλεί τον άνθρωπο – πλήττει μόνο τους αγριόχοιρους και τους ήμερους χοίρους.

Επιφέρει όμως τεράστια οικονομικά προβλήματα και ενδεχόμενες αλλαγές στην πρακτική του κυνηγίου γιατί ο αγριόχοιρος είναι η φυσική δεξαμενή του ιού.

Οι κυνηγοί οφείλουν να συμμορφωθούν, εφαρμόζοντας τα ενδεικνυόμενα μέτρα βιοασφάλειας, και η συμβολή τους θα είναι καθοριστική στην επιτήρηση της νόσου με τη διενέργεια συστηματικών δειγματοληψιών.

filadio_afrikaniki_panoli_xoiron_kynigoi

μπορείτε επίσης να παρακολουθήσετε το αυτό το ενημερωτικό video https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=eyQ4t1wHl2M