Συνημμένα βρίσκεται το έγγραφο  του  ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΩΝ με το οποίο δίνεται  Παράταση προθεσμιών – Αναβολή των καταστατικών διαδικασιών στις Κυνηγετικές Οργανώσεις (Γενικών Συνελεύσεων και εκλογικών διαδικασιών) έως τις 30-4-2020.

Η σχετική παράταση δόθηκε μετά από παρέμβαση της Κ.Σ.Ε. και της Δ΄ Κ.Ο.Σ.Ε.

 

Παράταση προθεσμιών – Αναβολή των καταστατικών διαδικασιών στις Κυνηγετικές Οργανώσεις (Γενικών Συνελεύσεων και εκλογικών διαδικασιών)

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ